Här presenteras fortbildning som erbjuds av och till våra naturbruksskolor under 2021.

P. g. a. pandemin så planeras hittills ingen fortbildning med fysisk närvaro under 2021.

Det anordnas istället s. k. Webbinarier såsom digitala möten via kommunkationsprogrammet Zoom.

SLU anordnar ett antal webbinarier i Entreprenörskap och affärsutveckling:

1 februari: Marknaden förändras – förändras vi?

5 februari: Företagets produktionsprocesser – blir vi mer effektiva?

15 februari: Innovationsprocesser i små företag

NF och Skolverket inbjuder till ett webbinarium för skolledare:

9 februari 14:00-15:30: Inbjudan webbinarium NF Skolinspektionen 210209