Här presenteras fortbildning som erbjuds av och till våra naturbruksskolor under 2022.

Ungdomskommunikation, tema Storytelling 15 sept kl 9-16 på KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm
Se Inbjudan fortb NB Ungdomskomm KSLA 220915!

För lärare i hundkunskap 

  • Svenska Brukshundsklubben, SBK erbjuder lärarutbildning med fysiska och digitala träffar. Läs Inbjudan SBK Lärare 2022! Anmälan senast 26 dec 2021.

Webbinarier Entreprenörskap 27 jan., 10 febr., 17 mars, 7 april, 5 maj kl 15-15.45

Webbinarium Ungdomskommunikation 10 maj kl 15-16
            Se  Inbjudan web NF Ungdomskomm 220510.

Webbinarium Hållbar Lokal Livsmedelsproduktion 12 maj kl 16:00-17:30
            Se Inbjudan webbinarum Hållbar lokal livsmedelsproduktion 2022 05 12

14-15 maj  Vetadagarna arrangeras av Vetabolaget och Segragymnasiet. Håll utkik om ytterligare information.
                  Läs om Vetabolagets kursutbud inom Djurvård på hemsidan Kurser | Vetabolaget