Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor och Naturbruksskolornas Förening hälsar varmt välkommen till
Rikskonferens Naturbruk 2024 i Västra Götaland
 
 
Tidpunkt: 16 – 18 april 2024
 
Plats: Lundsbrunn resort och spa
 
Målgrupper: Skolledare och huvudmän vid medlemsskolorna
 
Tema: Ledarskap
 

Presentationer från konferensen:

Program Rikskonferens NB 20244
Dag 1

Naturbruksskolornas Förening, ordförande Mimmi Andersson,  Presentation NF Rikskonf NB 2024

SLU – trender bland studerande och möjligheter till rekrytering av yrkeslärare Håkan Schroeder, vicedekan samverkan

Yrkeslärare – en bristvara Karin Rosén, rektor Naturbruksskolan Uddetorp och Kamilla Johansson HR-specialist Naturbruksförvaltningen 

Film naturbruk i Västra Götaland

Nyheter från Skolverket Per Fermvik

Region Västa Götaland- gemensamma samhällsutmaningar som drivkraft Gustaf Zettergren   avdelningschef inom Miljö- och regional utveckling, Västra Götalandsregionen

Dag 2 

Två föreläsningar på tema skolledarskap:

Leda och utveckla skola. Vems behov får avgöra? Åsa Hirsh, docent i pedagogik vid Göteborgs Universitet 

Reflexivt ledarskap  Mats Alvesson, professor och forskare vid Lunds universitet 

 
 
Under Rikskonferensen delas Ung Ullbagge-stipendiet ut. Här hittar du ett bildspel med årets nomineringar samt pristagare Vinnare Ung ullbagge 2024
 
OBS! Föreningens Årsmöte hålls digitalt vid annan tidpunkt. Se under Föreningen Årsmöten!