Naturbruksskolornas Förening samverkar på olika sätt med naturbrukets branscher och det omgivande samhället.

Yrkesnämnderna

Naturbruksskolornas Förening samverkar med de fem yrkesnämnder som representerar naturbrukets branscher:

Naturbrukets Yrkesnämnd, NYNNaturbrukets Yrkesnämnd, NYN

Naturbrukets Yrkesnämnd, NYN, representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft och rekrytering inom lantbruk, trädgård och djursjukvård.

 

 

Hästnäringens Yrkesnämnd, HYNHästnäringens Yrkesnämnd, HYN

Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, är en samarbetsorganisation som företräder arbetslivet inom svensk hästsektor. Arbetsmarknadens parter och hästorganisationerna arbetar tillsammans för att bland annat driva kvalitetsutveckling, fastställa yrkeskompetens och förbättra arbetsmarknaden.

 

 

Skogsbrukets Yrkesnämnd, SYNSkogsbrukets Yrkesnämnd, SYN

Skogsbrukets Yrkesnämnd, SYN, är ett partssammansatt organ som har till uppgift
att genom samverkan främja en positiv utveckling inom praktisk yrkesutbildning och arbetsmiljö inom skogsbruket.

 

Djurbranschens Yrkesnämnd, DYNDjurbranschens Yrkesnämnd, DYN

Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN, representerar arbetslivet och är ett nätverk för att bevaka och driva gemensamma frågor, samt främja utbildning och rekrytering inom djurbranschen utöver lantbruksdjur och häst.

 

Naturturismens Yrkesnämnd, NTYNNaturturismens Yrkesnämnd, NTYN

Naturturismens Yrkesnämnd, NTYN, har som huvuduppgift att representera arbetslivet inom naturturismsektorn i utbildningsfrågor och kompetensförsörjning.

Kontaktperson: sekreterare anders.johansson@naturturismforetagen.se tel. 070-650 53 33

 

Övrig samverkan

Landsbygdsnätverket – samverkan för utvecklingLantbygdsnätverket

Landsbygdsnätverket är ett nätverk i Sverige som består av olika organisationer och myndigheter som på olika sätt har betydelse för utvecklingen av de verksamheter och företag som finns på landsbygden och i kustsamhällen. Naturbruksskolornas Förening är en av medlemsorganisationerna. Alla EU-länder som har ett landsbygdsprogram ska ha ett landsbygdsnätverk.

 

Jobba Grönt.seJobba grönt.se

Projektet och sajten Jobba grönt vill inspirera till jobb och utbildning inom det gröna näringslivet, det vill säga till all den näringsverksamhet som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Syftet är att få fler unga och karriärbytare att bli verksamma i det gröna näringslivet, genom studier eller arbete

 

 

Gröna ArbetsgivareGröna Arbetsgivare

Gröna arbetsgivare är arbetsgivarorganisationen som företräder arbetsgivare inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning, golf och djursjukvård och därtill angränsande verksamheter.

 

 

SLUSLU

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är naturbrukets ”närmaste universitet”. Naturbruksskolornas Förening för en dialog med universitetet och dess studenter, t.ex. kring utbildningsinformation, rekrytering av personal samt fortbildning för naturbruksskolorna.

 

 

 

 

WisewebWiseweb

Wiseweb AB är vår tekniska utvecklare och systemleverantör av hemsidan naturbruk.se