Ungdomskommunikation 2019

Detta är våra planer: Verksamhetsplan 2019 Ungdomskommunikation

Vi inbjuder till en Ungdomskommunikationsdag den 19 sept på LRF
Program 2019-09-19 Kommunikationsdag

NF Ungdomskommunikation 2019

Simon Beyer, Ingager, presentation 2019-09-19

jobba gront kommunikationsdagen 2019

SLU presentation 190919

Yrkes-SM, Worldskills 190919

Elevenkät till Åk1-eleverna genomförs. Se Elevenkat NB1 2019