Marknadsföringsgruppens aktiviteter 2017

Detta arbetade vi med under 2017: 

 Marknadsföringsdag hölls på LRF den 21 september om Ungdomskommunikation. 

Elevenkät till Åk1-eleverna genomförs

Vi vill mötas på Facebook, FB Naturbruk.se Läs mer i Facebookmanual för inlämning av material till Naturbruk!

Vi genomför annonseringar

Mässmonterkonceptet utvecklas i ett nytt projekt ”Attraktionskraft Naturbruk” i samarbete med HS Kalmar-Kronoberg-Blekinge.

Filmen Varför välja naturbruksprogrammet? delas upp i mindre Facebook-vänliga filmsnuttar.