Naturbruksskolornas Förening inbjuder till 2020 års Rikskonferens Naturbruk i Skåne 1-3 april.

Rikskonferensen är tyvärr inställd på grund av Corona-epidemin. Läs vidare i information till skolorna!

Här följer kallelse och dokumentation för årsmötet som sker digitala den 24 april 2020 med hjälpa av zoom.se