Naturbruksskolornas Förening inbjöd till 2020 års Rikskonferens Naturbruk i Skåne 1-3 april.

Rikskonferensen blev tyvärr inställd på grund av Corona-epidemin.

Se kallelse och dokumentation för årsmötet som sker digitala den 24 april 2020 under Årsmöten