Hushållningssällskapet Gotland/Gotland Grönt Centrum AB och Naturbruksskolornas Förening hälsar varmt välkommen till
Rikskonferens Naturbruk 2022 på Gotland
Tidpunkt: 27 – 28 april 2022
 
Se färjetider mellan Nynäshamn/Oskarshamn och Visby på Destination Gotlands hemsida!
Konferensen är anpassad för att kunna åka med kvällsfärja till Visby den 26 april och från Visby den 28 april.
 
Plats: Visby med omnejd
 
Målgrupper: Skolledare och huvudmän för naturbruksutbildning samt representanter från branscher, SLU och myndigheter.
 
Vi återkommer med Inbjudan och program.