Hushållningssällskapet Gotland, Gotland Grönt Centrum, Region Gotland och Naturbruksskolornas Förening hälsar varmt välkommen till
Rikskonferens Naturbruk 2022 på Gotland
Tidpunkt: 27 – 28 april 2022
 
Se färjetider mellan Nynäshamn/Oskarshamn och Visby på Destination Gotlands hemsida!
Konferensen är anpassad för att kunna åka med kvällsfärja till Visby den 26 april och från Visby den 28 april.
 
Plats: Hotell i Visby samt konferens på Gotland Grönt Centrum
 
Målgrupper: Skolledare och huvudmän vid medlemsskolorna
 
Se inbjudan med program. Först till kvarn, max 140 deltagare.
Fyll i anmälningsformuläret och boka boende senast 18 mars. Boka resa minst en månad i förväg.
 
 
Under Rikskonferensen delas Ung Ullbagge-stipendiet ut.
 
OBS! Föreningens Årsmöte hålls digitalt vid annan tidpunkt. Se under Föreningen Årsmöten!