Årsmötet 2024

Här samlas handlingar till Naturbruksskolornas förenings årsmöte.

Naturbruksskolornas Förening inbjuder till föreningens årsmöte 2024 i digital form.

Tidpunkt: 19 mars kl. 14:00-15:30.