Undervisning

Många lärare och instruktörer vid landets naturbruksskolor vill samverka och utbyta erfarenheter kring undervisning. Man vill gemensamt på nätet, inom olika (yrkes-) områden, ta del av och bidra till;

– föreläsarpresentationer från fortbildningsdagar
– undervisningsmaterial som kan delas mellan skolor
– minnesanteckningar från olika möten
– med mera.

Här gör vi ett första försök på naturbruk.se att möjliggöra denna samverkan. Skicka material till maria.elinder@naturbruk.se för publicering. I nästa steg kan ni få en inloggning per grupp då ni har utsett en egen redaktör. Ett kommande utvecklingsalternativ till dessa sidor kan vara att skapa samverkan via en gemensam lärplattform. Lämna gärna tips och idéer kring en sådan utveckling till maria.elinder@naturbruk.se

Tips 1:
Aktuella frågor kan även diskuteras i olika grupper på nätet, t.ex. att ni skapar en egen sluten ”undervisningsgrupp” på Facebook.

Tips 2:
Undervisande personal vid naturbruksskolorna kan nå varandra via de olika e-postlistor som finns på https://www.naturbruk.se/for-nb-skolor/personalkontakt/ . Där har varje skolas ansvarige matat in e-postadresser till skolans olika personalkategorier i den gemensamma databasen.