Vackstanäsgymnasiet

Tillbaka till Personalkontakt.

Adressuppgifter

Adress: Vackstanäs

Postnr: 151 66

Ort: SÖDERTÄLJE

Län: Stockholms län

Huvudman: Stiftelse/Hushållningssällskap

Telefon: 08-522 980 00

Hemsida: Läs mer på skolans hemsida

Inriktningar och yrkesutgångar

Trädgård

Anläggning

Naturvetenskap

Odling, Trädgård

Utemiljöer

Vuxenutbildning

Erbjuder även

Elevboende

Lärlingsutbildning

Introduktionsprogram

Gymnasiesärskola

Annan utbildning med koppling till Naturbruk

Kontaktuppgifter

Studie- o yrkesvägled SYV

Camilla Östling
Tel:
E-post: cos@vackstanas.se

SKOLLEDNING

Stefan Ruocco
Tel: 08-522 980 19
E-post: stefan.ruocco@vackstanas.se 

Inmatning Elevstatistik

Stefan Ruocco
Tel: 08-522 980 19
E-post: stefan.ruocco@vackstanas.se 

Inmatning naturbruk.se

Stefan Ruocco
Tel: 08-522 980 19
E-post: stefan.ruocco@vackstanas.se 

Sofia Isaksson
Tel: 070-491 53 84
E-post: sofia.isaksson@vackstanas.se 

Huvudman

Patrik Waldenström
Tel: 070-694 91 31
E-post: patrik.waldenstrom@vackstanas.se 

Marknadsföring

Sofia Isaksson
Tel: 070-491 53 84
E-post: sofia.isaksson@vackstanas.se 

Skolans hemsida

Sofia Isaksson
Tel: 070-491 53 84
E-post: sofia.isaksson@vackstanas.se 

Arbetsmiljö, miljö, säkerhet

Patrik Waldenström
Tel: 070-694 91 31
E-post: patrik.waldenstrom@vackstanas.se 

Driftansvar djur, odling etc

Patrik Waldenström
Tel: 070-694 91 31
E-post: patrik.waldenstrom@vackstanas.se 

Undervisn Trädgård Odling

Patrik Waldenström
Tel: 070-694 91 31
E-post: patrik.waldenstrom@vackstanas.se 

Undervisn Trädgård Anläggn

Patrik Waldenström
Tel: 070-694 91 31
E-post: patrik.waldenstrom@vackstanas.se 

Lokalt Prog.råd Trädgård

Dan Sterner
Tel: 08-552 980 28
E-post: dan.sterner@vackstanas.se

Lovisa Wikström
Tel:
E-post:

Lena Widell
Tel:
E-post:

Brita Zettergren
Tel:
E-post: info@noratradgard.se

Bo Rappne
Tel:
E-post: slottstradgarden@rappne.nu

Liselotte Nilsson
Tel: 076-823 29 38
E-post: liselotte.nilsson@tradgardsprakt.se

Pierre Nestlog
Tel: 031-786 9357/0766-229357
E-post: pierre.nestlog@conservation.gu.se

Ulf Engström
Tel: 855 034 343
E-post: ulf@skoltradgarden.se

Rektor (1 person ansvarig för NB)

Stefan Ruocco
Tel: 08-522 980 19
E-post: stefan.ruocco@vackstanas.se