Utbildningen för dig som vill jobba i ett framtidsyrke!

Inriktning Lantbruk är en självklar utbildning för dig som vill jobba i ett framtidsyrke med mat, miljö, djur, växter och maskiner – som anställd eller egen företagare.
Framtidens utveckling i såväl Sverige som andra länder behöver människor med särskilda kunskaper om mark, växter, vatten och djur, eller om ekonomi och teknik.
Utvecklingen har gått från ett tungarbetat yrke med lite resurser till i dag där du som nyexaminerad elev möter ett yrke där kunskap krävs om hur ett högteknologiskt lantbruk fungerar.

Om utbildningen

Genom årstidernas växlingar skaffar du kunskap om växtodling, maskin- och djurskötsel. Teorin varvas med en stor del praktiskt arbete bland växter och djur. Du odlar ditt intresse om växternas betydelse för djur, miljö och människor. Du lär dig att producera mat – från sådd till skörd. Entreprenörskap är en naturlig del av utbildningen.
15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår.

Efter gymnasieexamen

Du skaffar dig en yrkesexamen och kan satsa på jobb direkt efter gymnasiet. Du kan jobba praktiskt med djur, odling och teknik. Naturbruksprogrammet ger dig grundläggande högskolebehörighet. Naturbruksprogrammets kurser ger dessutom behörighet i Biologi 1 och 2 samt Naturkunskap 1 och 2. Du kan självklart komplettera med kurser för särskild behörighet till högskola och universitet inom t.ex. naturvetenskap.
Kontakta SYV på den skola du är intresserad av för ytterligare information och rådgivning!

Vad är en yrkesutgång?

En yrkesutgång är en yrkeskompetens du som elev får genom att läsa en viss kombination av kurser inom programmet. Nedan ges exempel på ett antal möjliga yrkesutgångar för naturbruksprogrammets inriktning Lantbruk:

- Arbete med lantbruksmaskiner
- Arbete med lantbruksdjur
- Arbete med lantbrukets växtodling