Naturturism

I takt med att naturturismen växer blir du efter din utbildning eftertraktad på arbetsmarknaden. Utbildningen varvar teori med praktik och passar dig som vill jobba med naturupplevelser på olika sätt. Att arbeta inom naturturism ställer höga krav på säker hantering och användning av teknisk utrustning samt kunskap om produktsäkerhet. Efter gymnasieexamen kan du arbeta inom naturguidning, fiske och vattenvård, jakt- och viltvård samt fackhandel.

Om utbildningen

Inriktning Naturturism ger kunskaper om naturen som en förnybar resurs och om hur hållbara naturupplevelser kan utvecklas och nyttjas inom naturturismen. Du läser kurser inom natur- och friluftsliv och lär dig att bemöta kunder, ge bra service och leda en grupp. Utbildningen lägger stort fokus vid att utveckla ditt ledarskap samt dina praktiska och teoretiska kunskaper. Du läser också om branschen ur ett företagsperspektiv. Du lär dig att sköta anläggningar och naturmiljöer för naturturism, även kunskaper kring teknik, biologi och ekonomi krävs för att hålla god kvalitet på produkter och tjänster.
Du har minst 15 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande, i olika företag.

Efter gymnasieexamen

Gillar du att vistas och jobba i naturen så kan naturturismen erbjuda fantastiska jobb i en framtidsbransch! Direkt efter gymnasiet kan du arbeta i olika typer av branschföretag som reseledare, egen företagare eller naturguide. Väljer du att läsa vidare vid universitet/högskola kan du efter avslutad utbildning arbeta t. ex. som kvalificerad naturguide, jägmästare, resekonsult eller idrottslärare. Naturbruksprogrammet ger dig grundläggande högskolebehörighet. Naturbruksprogrammets kurser ger dessutom behörighet i Biologi 1 och 2 samt Naturkunskap 1 och 2. Du kan självklart komplettera med kurser för särskild behörighet till högskola och universitet inom t.ex. naturvetenskap.
Kontakta SYV på den skola du är intresserad av för ytterligare information och rådgivning!

Vad är en yrkesutgång?

En yrkesutgång är en yrkeskompetens du får genom att läsa en viss kombination av kurser inom programmet. Naturbruksprogrammets inriktning Naturturism förbereder för arbete inom:

- naturturismföretag
- fiske och vattenvård
- jakt och viltvård
- säljare inom fackhandel för naturturism, jakt, fiske