Från skogsskötsel till stora skogsmaskiner och röjsåg

Skog och natur är växande arbetsplatser. Här lär du dig om alla de tjänster och produkter som kommer från skog, mark och natur. Inriktning Skogsbruk passar dig som gillar att vara ute i skogen och vill lära dig mer om alla jobbmöjligheter naturen har att erbjuda. Ta chansen att jobba i en av Sveriges största exportbranscher, skogsbranschen.

Om utbildningen

Skogsbruket behöver maskinförare och skogsvårdare, och du lär dig att sköta moderna skogsmaskiner. Du skaffar dig värdefulla kunskaper om hela kedjan i skogsproduktion – från frö till planta och när träden är redo för avverkning. En stor del praktiskt arbete gör att du direkt får testa dina kunskaper ute i naturen.
Inriktning Skogsbruk ger dig kunskaper om skogen som en förnybar och uthållig resurs, både tekniska och biologiska kunskaper är nödvändiga oavsett yrkesval. Utöver ovanstående är entreprenörskap en viktig del i utbildningen.
Du har minst 15 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande, i olika företag.

Efter gymnasieexamen

Du skaffar dig en yrkesexamen och kan satsa på jobb direkt efter gymnasiet. Naturbruksprogrammet ger dig grundläggande högskolebehörighet. Naturbruksprogrammets kurser ger dessutom behörighet i Biologi 1 och 2 samt Naturkunskap 1 och 2. Du kan i din naturbruksutbildning komplettera med kurser för särskild behörighet till högskola och universitet. Varför inte till skogsmästare, jägmästare eller biolog?
Kontakta SYV på den skola du är intresserad av för ytterligare information och rådgivning!

Vad är en yrkesutgång?

En yrkesutgång är en yrkeskompetens du som elev får genom att läsa en viss kombination av kurser inom programmet. Nedan ges exempel på ett antal möjliga yrkesutgångar för naturbruksprogrammets inriktning Skogsbruk:

- Skogsmaskinförare
- Skogsmaskinmekaniker
- Skogsvårdare