Den 6 december publicerade Landsbygdsnätverket rapporten Naturbruksskolorna och integration som integrationsgruppen tagit fram tillsammans med Naturbruksskolornas förening.

Läs rapporten via länken http://www.landsbygdsnatverket.se/5.66a6b679158c98478a0d47c9.html eller i efterföljande rapport.
Naturbruksskolor och integration av Ulla Nilsson 2016.

Läs mer om integration inom naturbruk på Landsbygdsnätverket, där du även kan se filmen om arbetsmarknadsutbildning på Tenhults naturbruksgymnasium!

Se även tidigare Integrationsarbete: