Remisser

Här presenteras utredningar som berör Naturbruksprogrammet (NB) samt yttranden över dessa.

Skolverkets remissförslag till förändrade gymnasieprogram (Dnr. 6.1.1-2018:570)

Remissvar på Utbildningsdepartementets betänkande En gymnasieutbildning för alla (SOU 2016:77) del 1 och del 2

Nyhet 2017-01-17: Interpellation 2016/17:194 om Naturbruksutbildningarna samt Interpellation 2016/17:538 Naturbruksutbildningen.

Nyhet 2016-04-19: Interpellation 2015/16:541 Framtiden för naturbruksgymnasierna

Skolverkets remiss nya NB-inriktningar & examensmål (Dnr 2015:1247)  samt nya/ändrade ämnen och kurser (Dnr 2016:268)

160420 Skolverkets redovisning till regeringskansliet

Skrivelser till Utbildningsdepartementet:

Remissvar:

Skolverkets remiss Yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne (SKOLFS2012:4) 2016-03-18

Universitetshögskoleämbetets Föreskrifter UHRFS-2015-4 18 mars 2016 Yrkeslärare

Skolverket 2012-06-20: Naturvetenskapliga kurser på Naturbruksprogrammet (Dnr 2012:689)

Yrkesprogramsutredningen:

Delbetänkande (SOU 2015:29) mars 2015: En yrkesinriktning inom teknikprogrammet (inkl. förändringsförslag inom NB)
– 
NB-urval från En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

Slutbetänkande (SOU 2015:97) november 2015: Välja yrke